Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

biret

Liturgická pokrývka hlavy. V evangelické církvi se používá jen výjimečně.