Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

bibliodrama

Způsob skupinové interaktivní práce s biblickým textem vedené moderátorem založený na identifikaci s některou z postav příběhu. Na rozdíl bibliologu účastník může přijmout jen jedinou roli.