Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

bibličtina

1. jeden ze spisovných jakzyků na Slovensku v 16.-19. století vycházející z pravopisu Bible Kralické

2. mírně hanlivé označení pro mluvu (spíše starších) kazatelů, která tento jazyk uměle napodobuje a budí tak dojem „vznešenosti“.