Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

biblická (hodina)

Označení pro setkání většinou starších lidí nad biblí. Koná se zpravidla jednou týdně večer, jeho součástí je zpěv, modlitba, výklad nějakého biblického textu a společný rozhovor.