Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

Bible kralická

Jeden z nejvýznamnějších českých překladů Bible.  Překládán z původních biblických jazyků (hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny) v Jednotě bratrské. Název podle místa vytištění (jihomoravské Kralice). Vznikala v letech 1564 (Nový Zákon) – 1613 (poslední vydání).

Nedávno vyšlo vydání z let 1579-1593 zvané „Šestidíka“ obsahující nejen samotný bilický text, ale i vykladačské poznámky a komentáře překladatelů.