Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

besídka

Pro starší generaci často označení nedělní školy (část bohoslužeb, kdy děti mají svůj vlastní samostatný program), jinde se takto označuje vánoční divadelní představení dětí.