Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

Beránek Boží

Označení pro Ježíše. Poprvé ho použil Jan Křtitel. Toto označení navazuje na představu beránka, jakožto obětního zvířete.