Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

atheismus

též ateismus, dosl. „bezbožnost“; absence víry v boha či obecně duchovní bytosti nehmotné povahy. Může, ale nemusí nabývat podoby „antiteismu“ tedy aktivní popírání existence něčeho takového.