Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

askeze, asketismus

Původně jakýkoliv výcvik disciplíny, dnes odpírání si něčeho (jídla, prožitků…) základní součást půstu