Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

Áronovské požehnání

Biblický text ze starozákonní  knihy Numeri (6,24-26) používaný čast jako žehnací modlitba

Numeri 6:24  »Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,
25  ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,
26  ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.«