Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

apsida

Počeštěné latinské „absida“. Slovo řeckého původu (hapsis = oblouk) označující půlkruhovitý výklenek na konci kostela. V evangelickém kostele v Braníku vznikl přístavbou na konci 80. let.