Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

apoštolská sukcese (posloupnost)

V katolické církvi označení faktu, že existuje nepřerušená řada předávání farářského úřadu z člověka na člověka od dob apoštolů až po naše časy.

Evangelíci dílem zpochybňují jeho pravdivost (přinejmenším je nedokazatelný) a dílem pochybují, že – i kdyby to pravdou bylo – tak to je nutné a cokoliv to zaručuje. Proto se v evangelické církvi vůbec nezohledňuje.