Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

apostolikum

Označení pro apoštolské vyznání víry, někdy též označované jako „krédo“ („credo“). Začíná slovy „Věřím v Boha, Otce všemohoucího…“. Recituje se při křtu, před večeří Páně, v některých sborech při každých bohoslužbách.

Jedno z nejstarších vyznání křesťanské víry. Je obecně uznáváno všemi křesťanskými církvemi.