Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

apoštol

dosl. „poslaný“ – označení 12 nejbližších Ježíšových učedníků, možno použít v přeneseném slopva smyslu i pro sučasné osoby