Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

apokalypsa

1. Označení pro poslední knihu Bible (Zjevení Janovo)

2. Označení pro konec světa s dramatickým průběhem