Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

antifona

dosl. „proti-zvuk“ – verš z Bible, který se zpívá nebo recituje na začátku bohoslužby, případně před žalmem a po něm. V evangelickém prostředí vzácné (např. ČCE Chrást)