Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

amen

Hebrejské slovo znamenající „pravda“, „tak jest“ či „staň se“. Je tradičním zakončením křesťanské modlitby či vyjádřením, že sám s modlitbou někoho druhého souhlasím.