Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

ambon

Ambon, někdy též ambona – místo, ze kterého se čte v kostele z Bible (není-li kazatelna, pak i káže), v evangelických kostelích mnohdy součástí stolu Páně.