Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

alianční týden modliteb

celosvětově rozšířená akce evangelických a evangelikálních církví, zaměřená na společné modlitby napříč různými církvemi, poprvé realizována 1861, koná se zpravidla ve druhém (plném) týdnu ledna. Obdobnou akcí je (původně katolický) „Týden modliteb za jednotu křesťanů“ konaný 18.1. – 25. 1. K oběma akcím vychází společná brožura a řada společenství slaví oba „týdny“.