Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

Alfa kurzy

Kurzy základů křesťanské víry vzniklé v Anglii v roce 1977. Jde o sérii setkání zahájených společným jídlem, následuje přednáška na jedno z témat, poté se účastníci rozdělí do menších skupinek a diskutují o něm. Součástí kurzu je víkendové setkání, kdy je tématem Duch svatý.