Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

akademická YMCA

Plným názvem Oikumené – Akademická YMCA. Jedna z aktivit YMCA, zaměřuje se především na organizování přednášek a diskusí. Od roku 1927 vydává časopis Křesťanské Revue.

Podrobnosti na http://www.ymca.cz/kontakty/kc/akademicka-ymca/