Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

agnosticismus

Postoj k životu vyznačující se převědčením, že nemůžem poznat, jestli Bůh je, nebo není.