Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

Agenda

Kniha s předepsanými bohoslužebými texty – modlitbami, slovy pronášenými při křtu, konfirmaci, pohřbu, svatbě… Její používání není povinné.