Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

administrátor (-ka)

Farář, který má na starosti ještě jiný sbor tč. bez vlastního faráře.