Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

absida

V češtině psáno „apsida“ – latinské slovo řeckého původu (hapsis = oblouk) označující půlkruhovitý výklenek na konci kostela. V evangelickém kostele v Braníku vznikl přístavbou na konci 80. let.